Jaak De Maere

Bauer bouwt. Een verhaal over Vézelay

In zijn jongste, voortreffelijk geïllustreerde werk heeft de nog steeds strijdbare historicus R. Bauer de Magdalenabasiliek van Vézelay volkomen geïntegreerd in zijn bekende, christelijk-humanistische en universalistische visie op de geschiedenis. Zijn consequent doorgevoerde duideing van een bekend kunstwerk roept onvermijdelijk bedenkingen of tegenspraak op: hoe objectief en zelfs toegankelijk voor anders-denkenden is een dergelijke interpretatie? Maar dat Bauers werk allicht tot weerwerk noopt, mag of moet hem juist als een verdienste aangerekend worden.

verschenen: Oktober 1987, blz. 63

jaargang: 55/01