Eric De Kuyper

Beeld-spraak VI

H.M. Enzensberger begint zijn geruchtmakend essay ‘Bouwdoos voor de theorie van de massamedia’ met een citaat van Brecht: ‘Voor het geval u dit utopisch vindt: wees zo goed erover na te denken waarom het utopisch is’. Hetzelfde motto had ook boven de Beeld-spraak kunnen staan, waarin enkele losse overwegingen worden gegeven over de manier waarop wij met onze tv (kunnen) omgaan.

verschenen: November 1971, blz. 175

jaargang: 39/02