Eric De Kuyper

Beeld-spraak VII

De Japanse cultuur, zegt Roland Barthes, is gevoelig voor de differentieatie-in-het-gelijke. In het Westen daarentegen leven wij met de obsessie om in het individu vooral de differentie te zien, iets ontoegankelijks voor de anderen. Communicatie krijgt op die manier iets van een conflict. Het soort films waarmee enkele Duitse cineasten tegenwoordig bezig zijn, doet de vraag rijzen of het niet anders kan.

verschenen: December 1971, blz. 262

jaargang: 39/03