Trui Missinne

Behoefte aan zin en psychotherapie

De laatste decennia leeft er een vernieuwde belangstelling voor zingevingsvraagstukken. Welke zijn de consequenties hiervan voor de psychotherapie? In dit artikel wordt de visie van psychoanalytische en existentiële psychotherapeutici op het omgaan met zingevingsvraagstukken binnen een therapeutische context toegelicht. zin (behoefte aan – ) en psychotherapie (1989)

verschenen: Maart 1989, blz. 502

jaargang: 56/06