Valérie Niquet

Beijing en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten

China reageert in zijn buitenlandse politiek pragmatisch op het uiteenvallen van de Sovjetunie: geen kritiek, opdat de voordelen van de toenadering en de banden met de westerse markt niet verloren gaan. Maar voor het binnenland laat het niet graag de id eologische zuiverheid los, uit vrees dat nationale minderheden besmet worden door de geest van over de grens.

verschenen: Januari 1993, blz. 42

jaargang: 60/01