Bruno Segers

Tegenwoordig dreigt een gedachtenuitwisseling tussen spiritueel betrokken personen en atheïsten haast onmogelijk te worden, omdat het debat vaak wordt opgeëist door dogmatici van beide kampen. Nochtans bevinden de meeste mensen zich tussen beide uitersten, en blijken ze meer geïnteresseerd door inspiratie en open zoeken dan door gebetonneerde uitspraken. Dit artikel wil een aantal hedendaagse denkpistes belichten, ver van alle extremisme, aan de hand van God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof ’ en ‘ongeloof ’ van Taede A. Smedes.

verschenen: september-oktober 2018, blz. 512

jaargang: 85/05