L.L.S. Bartalits

Belgrado en de mensenrechten (eerste fase)

Het nakomen van de slotakte van Helsinki is het onderwerp van een veelomvattende en deprimerende documentatie, verzameld door de ‘Commission on Security and Cooperation in Europe’. Dit rapport geeft de auteur aanleiding om een tussenbalans op te maken, terwijl de conferentie van Belgrado doorgaat.

verschenen: Maart 1978, blz. 502

jaargang: 45/06