Pieter Pekelharing

Ben je te vertrouwen?

Waarom feitenkennis mensenkennis vereist

Als wij te gemakkelijk getuigenissen en herinneringen als bewijsmateriaal inroepen, kunnen we ons op vreselijke wijze vergissen. Maar als we elk getuigenis en alle herinneringen in twijfel trekken en alleen maar geloven wat we met eigen ogen zien, schrompelt onze wereld ineen. Ook rechtspraak en wetenschappelijke kennis worden dan onmogelijk.

verschenen: Februari 1997, blz. 110

jaargang: 64/02