Jan van der Dussen

Beschaving in het geding

Over de (on)gelijkwaardigheid van culturen en beschavingen

Na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 staat het thema van de relatie tussen de westerse en niet-westerse wereld volop in de belangstelling. In dit verband wordt nogal eens op ongenuanceerde wijze de superioriteit van de westerse beschaving benadrukt. Aan de hand van de analyse die de Engelse filosoof R.G. Collingwood van het begrip beschaving heeft ontwikkeld, wordt duidelijk gemaakt dat het herlevende westerse superioriteitsbesef niet gefundeerd is. Ook de achtergronden van de opleving van de idee van de superioriteit van de westerse beschaving worden belicht.

verschenen: Februari 2003, blz. 123

jaargang: 70/02