Carine Defoort

Bestaat er zoiets als Chinese filosofie?

De vraag of ‘Chinese filosofie’ bestaat, wordt nagenoeg nooit luidop gesteld. Nochtans leven de twee termen van deze uitdrukking op gespannen voet, in zo hoge mate dat men kan twijfelen aan de entiteit die ze samen vormen. Dit artikel brengt de veelal impliciete antwoorden op deze vraag in vier grote groepen onder, op basis van twee criteria: degenen die het bestaan van een Chinese filosofie bevestigen (groepen 1 en 2) versus degenen die het ontkennen (groepen 3 en 4):: en degenen die het Westen als norm nemen (groepen 1 en 3), versus degenen die zich vooral op de Chinese traditie richten (groepen 2 en 4).

verschenen: Maart 1997, blz. 207

jaargang: 64/03