L.H. Janssen

Bevolkingspolitiek als onderdeel van ontwikkelingspolitiek

Bij het voeren van een bevolkingspolitiek moet de overheid voor ogen houden dat veranderingen van opvattingen ten aanzien van het gewenste kindertal deel uitmaken van het totale veranderingsproces. Daarom zullen de maatregelen die genomen worden om de bevolkinsomvang te bïnvloeden, zoveel mogelijk geïntegreerd moeten zijn in de totale ontwikkelingspolitiek.

verschenen: Maart 1974, blz. 546

jaargang: 41/06