Richard Randolph

‘Bevrijding van de theologie’ en Rhodesië

Antwoord van de Rhodesische bisschoppen

Met het antwoord van de Rhodesische bisschoppen op de artikelen van Roger Riddell s.j. (Streven, februari en maart 1978) wordt de discussie afgerond over de vraag of de Kerk de plicht heeft zich te engageren met een bepaalde ideologie, teneinde het geloof geloofwaardig te kunnen realiseren. De Rhodesische bisschoppen blijkven het, juist omwille van de bevolking in haar geheel, niet eens te zijn met de opvattingen van Riddell.

verschenen: April 1978, blz. 608

jaargang: 45/07