Jon Sobrino

Bevrijdingstheologie en Europese theologie

Een vergelijking II

Waar de Europese theologie het eerder heeft over ethische en praktische consequenties van een al verworven kennis van God en Openbaring, ziet en hanteert de bevrijdingstheologie de christelijke ethiek en praxis als wezenlijke dimensies van het kenproces zelf, die in belangrijke mate de inhouden ervan beïnvloeden en bepalen. En zoals elk christelijk handelen, dient ook de theologische activiteit aan een aantal bijkomende voorwaarden te voldoen om een tegelijk geloofwaardige en heilzame, echt christelijke bestaanswijze te zijn.

verschenen: Maart 1985, blz. 506

jaargang: 52/06