Georges De Schrijver

Bevrijdingstheologie in Europa

Het internationaal colloquium van Woudschoten ging geenszins de kernvraag uit de weg: kan een bevrijdingstheologie naar Latijnsamerikaans model überhaupt van de grond komen in de rijke industrielanden, waar de overgrote meerderheid van de bevolking – en de christenen – ‘de facto’ en min of meer noodgedwongensolidair is met de mechanismen van hun welvaart, ook al komt die tot stand op de rug van de Derde en de Vierde Wereld? De vele partiële antwoorden op die prangende vraag bleken moeilijker en moeizamer te zijn dan de vraagstelling zelf.

verschenen: April 1982, blz. 587

jaargang: 49/07