Gustavo Gutiérrez

Bevrijdingstheologie, maatschappijanalyse en klassenstrijd

De Peruaanse ‘vader van de bevrijdingstheologie’ gaat hier uitdrukkelijk in op het verwijt als zou zijn theologische reflectie zich onderworpen hebben aan de marxistische analyse en ideologie, of op zijn minst aan de als normatief gehanteerde (wetenschappelijke) maatschappijanalyse van de sociale wetenschappen. Waar het de theologie niet toekomt uit te maken of er – en welke de- sociale conflicten zijn, dienst zij wel een antwoord te zoeken op de voor vele christenen dringende en heel concrete vraag: hoe in die gegeven conflictsituatie zowel het universeel karakter van de christelijke liefde als haar even rechtmatige voorkeuroptie voor de zwaksten verkondigen en beleven?

verschenen: Juni 1985, blz. 679

jaargang: 52/09