J. Servaes

Bewustzijnsindustrie

De theorie van H.I. Schiller

De gangbare opvatting dat technische vooruitgang ‘op zich’ volkomen neutraal is, blijkt nauwelijks bestand te zijn tegen de werkelijkheid van de bewustzijnsindustrie zoals die reilt en zeilt in onze samenleving. De auteur verwijst naar de feitelijke machten, de technische knepen en de bewust gehanteerde mythes, waardoor de wereldwijde informatie terdege gemanipuleerd wordt.

verschenen: Mei 1978, blz. 726

jaargang: 45/08