D.A. Seeber

Bidden in deze tijd: crisis en kansen. Gesprek met J.B. Metz

Is de moeite die de westerse mens en christen thans met bidden heeft, een specifieke, met onze maatschappelijke en kerkelijke leef- en spreekwijzen verbonden gebedscrisis? Of biedt ook die situatie nieuwe kansen voor het gebed? Welke hinderpalen dienen opgeruimd, welke nieuwe of oude perspectieven opengebroken te worden? Op oorspronkelijke en indringende wijze is J?B? Metz, de M√ľnsterse hoogleraar in fundamentele theologie, op deze vragen ingegaan zoals ze hem door D.A. Seeber werden voorgelegd.

verschenen: Juli 1978, blz. 867

jaargang: 45/10