Patrick Loobuyck

Bij de Pieter Gillislezing 2010

Op 21 april 2010 hield Ahmed Aboutaleb de derde Pieter Gillislezing. Hij is de eerste allochtone burgemeester van Europa, en wel te Rotterdam. Deze stad telt meer dan 170 nationaliteiten en de meerderheid van de bevolking is van vreemde afkomst. Aboutaleb geld al geruime tijd een als van de meest belangrijke ‘allochtone gezichten’ uit de Partij van de Arbeid en vertolkt binnen de Nederlandse politiek een eigen stem in het diversiteitsdebat. Zijn lezing wilde daar andermaal van getuigen.

verschenen: Oktober 2010, blz. 771

jaargang: 77/09