Leo Geerts

Binnenkamers of buitengebieden?

Nederlandse literatuur tussen 1970 en 1980

Uitdrukkelijk aansluitend bij de vorige bijdrage betoogt de auteur dat het literaire landschap van de jaren zeventig veel gevarieerder en rijker is geweest dan wat de erkende en gevierde auteurs daarin voorstellen. Echte doorbraken en vernieuwingen naar inhoud en vorm trof men o.m. aan bij Nederlandstalige auteurs van Surinaams-Antilliaanse origine als B. Vianen, Cairo en F.M. Arion:: bij de Vlaamse auteurs als D. Robberechts, W. van den Broeck en P. Koeck:: en bij nog andere buitenbeentjes als W. Brakman, L. Ferron, G.M. Meysing, J. Northe en een aantal ‘feministische’ schrijfsters.

verschenen: Oktober 1981, blz. 29

jaargang: 49/01