A.J. Leijen

Bisschoppen over abortus

Editoriaal

De vraag doet zich voor, in hoeverre een uitspraak die zich heel evident baseert op christelijke beginselen, van belang geacht mag worden voor de maatschappij als zodanig. Mogen christenen hun mening ‘opdringen’? Op deze vraag gaat de auteur in, waarbij hij ook conclusies trekt ten aanzien van een eventuele ‘verruiming’ van de wet.

verschenen: April 1971, blz. 683

jaargang: 38/07