Guido Vanheeswijck

Blaise Pascal

Een denker voor deze tijd?

In wijsgerige kringen heerst de opvatting: Pascal is geen filosoof. Naast descartes, de vader van het modern rationalisme, en Montaigne, de voorloper van het postmodern scepticisme, is er voor hem geen plaats. Jean Brun is echter een andere mening toegedaan. Omdat Pascal zowel de grootheid van de mens als zijn beperktheid erkent, en de rede een eigen domein toewijst, heeft deze denker ook vandaag nog iets te bieden.

verschenen: Mei 1996, blz. 447

jaargang: 63/05