Henk Jans

Blijven speuren naar – fossiel – leven op Mars?

Terug van Utopia (2)

Sinds 1971 onthulden satellietbeelden het (water)rijke ‘geologische’ verleden van Mars. Dat was een welkom ruggesteuntje voor de al langer geplande biologische experimenten op de planeet. Het door twee Marslanders van 1976 tot 1978 ter plekke verrichte onderzoek leidde wel tot een paar interpretatie-problemen, maar geldt toch vrijwel algemeen als een deugdelijke demonstratie van het feit dat er op Mars geen leven is. De voor 2040 in het vooruitzicht gestelde, bemande Marsexploratie zou in het beste geval nog oeroud fossiel leven kunnen ontdekken. Mars : blijven speuren naar (fossiel ?) leven op Mars ?

verschenen: Februari 1991, blz. 417

jaargang: 58/05