John F.X. Harriott

Boekarest … en dan ?

Nu deze maand de grote Wereld Conferentie in Boekarest plaatsvindt over bevolkingsvraagstukken, is het goed, van de hand van iemand die de laatste anderhalf jaar niets anders gedaan heeft dan deze conferentie mee voorbereiden, een overzicht te krijgen van de problemen en van de eigenlijke vraagstelling.

verschenen: September 1974, blz. 1066

jaargang: 41/11