Robert Hotz

Boekovski en de oppositie in Rusland

Doordat het verzet van Boekovski is uitgebuit door de anti-communistische propaganda, bestaat er het gevaar dat het een negatieve uitwerking heeft en de werkelijke oppositie in Rusland eerder tegenwerkt dan steunt. De repressie van het establishment tegen oppositie is geen typisch communistische zaak, maar komt overal voor.

verschenen: Mei 1972, blz. 776

jaargang: 39/08