Joris Gerits

Boon, Boontje, Boontjes

In het voorbije decennium en ook vandaag nog is het oeuvre van L.P. Boon geregeld het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en in Vlaanderen. Een Vlaamse uitgeverij bezorgt een geannoteerde uitgave in 8 delen van Boons dagelijkse krantest ukjes in Vooruit, geschreven tussen 1959 en 1978. De briefwisseling van Boon met zijn eerste uitgeefster, Angèle Manteau, en de biografie van A. Manteau, geschreven door Greta Seghers, reveleren een merkwaardige relatie van waardering en onverschilligheid tussen uitgeefster en auteur. Ook de receptie van Boons romans wordt gekenmerkt door ambiguïteit en er wordt daarover in de actuele Boon-studie druk gepolemiseerd. Boon (L.P.)

verschenen: December 1992, blz. 1291

jaargang: 59/14