Kris Van Heuckelom

Borat is een Pool

Euro-orïëntalisme in de Vlaamse media

In academische kringen is het voorbije decennium heel wat gediscussieerd over wat men, naar een term van Edward Said, ‘euro-oriëntalisme’ is gaan noemen. De notie ‘Oost-Europa’ wordt daarbij gezien als een mentale constructie die ontsproten is aan het bes

verschenen: Februari 2009, blz. 131

jaargang: 76/02