Leo Geerts

Bordewijks schedel: een pot met raadsel

Nu de uitgave van Bordewijks ‘Verzameld Werk’ haar voltooiing nadert, achtte de auteur het moment gekomen om dit even imposante als gevarieerde oeuvre in zijn geheel te overzien. Daarbij stond de zorg voorop om Bordewijks eigenzinnige thematiek en literaire vormgeving te vrijwaren tegen te eenduidige of stereotiepe lezingen en interpretaties.

verschenen: November 1987, blz. 124

jaargang: 55/02