Leo Geerts

Bordewijks vrouwen (I)

Het omvangrijke romanoeuvre van F. Bordewijk stelt een zeer uiteenlopende reeks vrouwenfiguren voor: van geniale puber tot slimme intrigante, van monsterachtig beestmens tot ideale echtgenote, van harde zakenvrouw tot neurotisch zieke… Een volledige typologie is in kort bestek niet mogelijk. Toch tekenen zich enkele prototypes af. In het eerste deel van deze bijdrage komen ‘de’ vrouw, de standenmaatschappij, de goede vrouw van stand en de intrigante aan bod. In het tweede deel, in het volgend nummer, de vrouwelijke zwakheden, het wonder van de jeugd (meer bepaald de puberteit), de vrouwelijke monsters en nogmaals ‘de’ vrouw. Bordewijks vrouwen (1990:: 1)

verschenen: Oktober 1990, blz. 60

jaargang: 58/01