Leo Geerts

Bordewijks vrouwen (II)

Vorige maand werd in het eerste deel van dit artikel een beschouwing over ‘de’ vrouw in het werk van F. Bordewijk geconfronteerd met de invloed van de standenmaatschappij op het gedrag van Bordewijks romanfiguren. Daar werden al ‘de goede vrouw van stand’ en ‘de intrigante’ besproken. In dit tweede deel wordt deze poging tot typologisering voortgezet. Bordewijks vrouwen (1990:: 2)

verschenen: November 1990, blz. 156

jaargang: 58/02