Guy Posson

Borges anders gaan lezen?

De Nederlandse criticus en vertaler Robert Lemm schreef een lijvig werk over de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges (1899-1986) waarin hij probeert aan te tonen dat Borges in de eerste plaats een filosoof is die zich ‘uit bescheidenheid’ aandient als literator. Lemms vertoog schiet echter tekort op een aantal belangrijke punten. Borges : literator-filosoof ?

verschenen: Juni 1992, blz. 819

jaargang: 59/09