Erik Faucompret

Boutros-Ghali en de VN

Onlangs publiceerde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties B. Boutros-Ghali voorstellen inzake de hervorming van de volkerenorganisatie, zowel op politiek als op sociaal-economisch vlak. Al zijn deze voorstellen waardevol, toch houden ze onvoldo ende rekening met het vrijwel ongewijzigde klimaat in de internationale betrekkingen. Die worden immers nog altijd gekenmerkt door het dogma van de nationale soevereiniteit.

verschenen: September 1993, blz. 691

jaargang: 60/08