Jan Koenot

Bouwen in Brussel

Het dossier Eurotaurus

Het dossier Eurotaurus biedt heel wat informatie over de Europese bouwperikelen in de hoofdstad. Opvallend zijn de afwezigheid van een globaal urbanistisch beleid en het gebrek aan dialoog tussen bouwpromotoren, politiek verantwoordelijken en de plaatselijke bevolking. Heeft Brussel, uit stedebouwkundig oogpunt, een uitzonderlijke kans gemist?

verschenen: November 1993, blz. 912

jaargang: 60/10