L.L.S. Bartalits

Brandts verkiezingsoverwinning voor Europa welkom

Brandts schiep een nieuw kader voor de internationale betrekkingen: de DDR kan haar plaats op het terreun van de internationale politiek innemen en de westelijke mogendheden worden ontheven van de verplichting steeds meer het Duitse probleem in hun buitenlands beleid te betrekken. Nu komt een fase in de ‘Oostpolitiek’ waar de Atlantische bondgenoten als geheel meer bij betrokken moeten worden.

verschenen: Februari 1973, blz. 440

jaargang: 40/05