Robert Pijnenborg

‘Brave New World’

Manipulatie van de menselijke voortplanting volgens Aldous Huxley

Bij beschouwingen rond de toenemende manipulatiemogelijkheden van de menselijke voortplanting wordt Aldous Huxley vaak als geestelijke vader naar voren geschoven. Uitgaande van zijn roman Brave New World overloopt de auteur thans beschikbare technologieën die zowel gericht zijn op klinische toepassing (invitrofertilisatie) als op wetenschappelijk onderzoek naar problemen van innesteling. Voor een goed begrip van onze hoogtechnologische wereld en die van Huxley is een juiste inschatting van de maatschappelijke context noodzakelijk.

verschenen: Juli 2005, blz. 610

jaargang: 72/07