Godfried Deelen

Brazilië 1980

Het mirakel van de Braziliaanse economische groei heeft volgens een verklaring van de bisschoppen (aug. 1979) in feite geleid ’tot een samenleving die niet ver is weggegroeid van de slaven-maatschappij waaruit zij is voortgekomen’. Harde cijfers bevestigen dat de grote meerderheid van de bevolking, zowel in de steden als op het platteland, alsmaar armer wordt, terwijl de kleine bovenlaag haar vermogen voortdurend vergroot en tegelijk ontzaglijke arealen (landbouw)grond inpalmt.

verschenen: Juni 1980, blz. 796

jaargang: 47/09