Geert Boeve

Brazilië: conflicten om de landbouwgrond

In februari 1980 publiceerde de Braziliaanse bisschoppenconferentie een scherpe aanklacht tegen de nationale grondpolitiek, die miljoenen boeren in de uiterste armoede drijft. Dat het daarbij niet om loze beweringen ging, bewijzen de vaak onthutsende insider-documenten van de nationale en multinationale investeerders, de gerechtelijke processen en de talloze gewapende conflicten.

verschenen: Oktober 1983, blz. 48

jaargang: 51/01