Johan Konings

Brazilië (II)

Speerpunten van maatschappelijke verandering

Tegen de achtergrond van een bewogen wordingsgeschiedenis (bijdrage I, Streven, november 1989) schetst de auteur in zijn tweede bijdrage over Brazilië het profiel van de ‘participatiebewegingen’, in het bijzonder van de basisgemeenschappen geïnspireerd door de bevrijdingstheologie, en de rol die zij (kunnen) spelen in een maatschappelijke omwenteling van onderuit. Brazilië-“participatiebewegingen”-bevrijdingstheologie

verschenen: December 1989, blz. 248

jaargang: 57/03