Carlos Tindemans

Brecht 80

Tachtig jaar na zijn geboorte dreigt de ooit zo revolutionaire Brecht een dood-geprezen en onaantastbare klassieker te worden, wiens theaterwerken en theaterideeën vaak ook nog worden geselecteerd en bij voorbaat geannexeerd door ideologische en politieke instanties. Toch vindt een ijverig speurder in de recente literatuur een aantal aanknopingspunten voor een minder dogmatische – en minder letale – benadering van Brechts originele verdiensten en beperkingen.

verschenen: December 1978, blz. 239

jaargang: 46/03