Carlos Tindemans

Brecht is complexer dan wij dachten

Verschillende nieuwe studies over Brecht worden hier synthetisch bijeengebracht. Niet langer een elementair wapen in de ideologische koude oorlog, wordt Brecht nu steeds meer het object van wetenschappelijke studie. En daaruit komt hij te voorschijn als een veel complexer denker en stukkenschrijver dan wij dachten.

verschenen: Juni 1972, blz. 877

jaargang: 39/09