L.L.S. Bartalits

Brezjnevs nalatenschap

De voornaamste kritiek van Brezjnevs beleid zal ongetwijfeld stabiliteit heten: behoud van de gevestigde orde zowel binnen de Sovjetunie als in haar rechtmatige invloedssfeer. De ‘vijand’ daarbuiten zocht Brezjnev eerder in bedwang te houden door te provoceren: om die reden heeft hij doelbewust de nucleaire pariteit met de VSA doorgedrukt. Het Brezjnev-bewind beschikte over een aantal reële troeven om de sociale en politieke vrede te handhaven, maar laat een eeuwenoude situatie na die met de jaren verslechterd is.

verschenen: Januari 1983, blz. 322

jaargang: 50/04