Fernando Cardenal

Brief aan mijn vrienden

Naar aanleiding van zijn ontslag uit de Sociëteit van Jezus geeft F. Cardenal zijn visie op de feiten en omstandigheden die tot deze ontknoping van zijn conflict met de kerkelijke overheid hebben geleid. En nog verder teruggrijpend naar het verleden, probeert hij te verduidelijken wat hem ertoe bewogen heeft zijn engagement voor de armen van Nicaragua, geleidelijk maar steeds hechter, te verbinden met zijn engagement in de Nicaraguaanse Volksrevolutie.

verschenen: Maart 1985, blz. 491

jaargang: 52/06