Jan Muylle

Bruegel, de karikaturist

Receptie in de 19e eeuwse Franse kunstliteratuur

In hun essays over de karikatuur herontdekken 19e eeuwse auteurs als Baudelaire, Champfleury en Wright een in vergetelheid geraakte Pieter Bruegel. Zij promoveren hem van tweederangsschilder tot kunstenaar van internationale betekenis die in een belangrijke historische ontwikkeling gesitueerd dient te worden. Bruegel (P.) : uit de vergetelheid dr. Fr. 19e eeuwse auteurs

verschenen: November 1991, blz. 133

jaargang: 59/02