Peter Hebblethwaite

Buitengewone Synode

Hoe moet het Concilie worden bijgestuurd?

Groot nieuws voor de wereld heeft de recente Buitengewone Bisschoppensynode, die van 24 november tot 8 december 1985 gehouden werd om na twintig jaar het Tweede Vaticaans concilie ’te vieren, te evalueren en te bevorderen’ kennelijk niet opgeleverd. Zowel over de bedoelingen als over het resultaat ervan liepen en lopen de meningen uiteen. Zoals. Kardinaal Danneels zei: ‘De enen zeggen dat het glas halfvol is, de anderen dat het half leeg is. Mij interesseert de inhoud van dat glas’. Het was een mooi beeld maar het gaf geen antwoord op de vraag wat er nu echt nog in het glas zit. Peter Hebblethwaite levert materiaal waarme we daarover ons eigen oordeel kunnen vormen.

verschenen: Februari 1986, blz. 435

jaargang: 53/05