Henry M. Buntinx

Buitenlands beleid en het democratiseringsproces

Is het buitenlands beleid democratiseerbaar? Kan men het via deze weg ook ‘moreler’ maken? In zijn antwoord op deze vragen bespreekt de auteur de feitelijke macht en onmacht van de parlementaire controle, en laat hij een aantal pragmatische en realpolitieke bezwaren gelden tegen een meer democratische en meer moraliserende aanpak van dit complexe probleem.

verschenen: Maart 1976, blz. 486

jaargang: 43/06