Frans Nieuwenhof

Buitenlands beleid : moraal en politiek

Vooral sinds de zestiger jaren blijkt alom de belangstelling voor de buitenlandse politiek te zijn toegenomen en daardoor het verlangen om daarop invloed uit te oefenen. De auteur, die hiermee een stellingname van Buntinx in het vorig nummer bestrijdt, wijst op de rechtsregels die ten aanzien van misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Nürnberg zijn opgesteld.

verschenen: April 1976, blz. 584

jaargang: 43/07