Johan Verstraeten

Burgerlijke ongehoorzaamheid en eerbied voor de rechtsstaat

Aan de hand van vnl Maneschijns analyse situeert de auteur de veel besproken burgerlijke ongehoorzaamheid binnen de democratische rechtsstaat, die het verdient bekritiseerd en gecorrigeerd maar niet ondermijnd noch vernietigd te worden. De juist begrepen burgerlijke ongehoorzaamheid is ene ultieme poging om de legitimiteit te redden van een democratisch bestel, dat in zijn volkomen legale meerderheids- of overheidsbeslissingen toch onrechtvaardig of discriminerend kan uitvallen.

verschenen: Mei 1985, blz. 583

jaargang: 52/08