Eloy & Frieswijk

Buurtwerk in Vlaanderen en Nederland

De bestaande en toekomstige leefbaarheid van ons stedelijk woonmilieu (in de ruimste zin) is volop in het geding. Door zijn ‘volksverbonden’ en echt lokaal karakter blijkt het buurt(opbouw)werk een onmisbare rol te vervullen in de dialoog en de confrontatie met de andere machten en instanties die ons samenlevingspatroon bepalen.

verschenen: Februari 1977, blz. 448

jaargang: 44/05