Henk Jans

C.F. Von Weizsäcker: gecompromitteerde wetenschap

Als jongste, volwaardige lid van de pleiade wetenschapsmensen die na de eeuwwisseling een omwenteling in de fysica teweegbrachten en de atoombom mogelijk maakten, heeft C.F. von Weizsäcker onverdroten gewerkt aan de kritische reëvaluatie van een z.i. te exclusief technisch wetenschappelijk denken van – én omgaan met – de ‘ene en hele werkelijkheid’.

verschenen: December 1987, blz. 226

jaargang: 55/03