Leo Geerts

Carlos Castaneda : tovenaar van beroep

Wat men ook over het geval Castaneda mag denken, de weerklank van zijn oeuvre bij heel wat beschavingszieke mensen in de USA is een intrigerend fenomeen. Beweert Castaneda niet, van een Indiaanse tovenaar geleerd te hebben dat men de wereld met heel andere ogen bekijken kan, meer nog, dat die andere wereld even werkelijk is als die van onze wetenscahppelijke en technische ‘afspraken’? Of die ontdekking, en de weg daarheen, uiteindelijk toch niet strandt op een individualistisch subjectivisme, blijft de open vraag.

verschenen: Maart 1974, blz. 576

jaargang: 41/06