Kathleen Gyssels

Caryl Phillips. De aard van het bloed

Caryl Phillips behoort tot de jongere generatie van Afro-Caribische schrijvers, die ook nog wel de gevolgen van het kolonialisme aanklagen, maar een veel ruimere horizon hebben. In zijn werk vermengt Phillips gangbare cultuur- en rolpatronen. Hij behandelt thema’s als marginalisering op grond van ras en godsdienst, mentale wanorde, traumatiserende ervaringen, en de gevolgen van migraties op de menselijke psyche. De Carieben – en misschien wel iedereen in een multicultureel tijdperk – hebben een complexe, ‘gemetisseerde’ identiteit.

verschenen: Juli 1998, blz. 614

jaargang: 65/07